Tên Boss Giờ Chết DELAY
Kimuraku (tt1) 2018/09/19 10:14:3512H
Thần Dios(CS2, speed vk,Đá CH, Ring 3 slot)2018/09/19 13:53:2812H
Rồng Chúa Tể (Clo, VK56)2018/09/14 12:13:361 Tuần
Rồng Địa Ngục (Fan, VK56)2018/09/14 18:29:571 Tuần
Ales (set 6 slot, ring, tt1)2018/09/19 12:56:0612H
Thần Nước (set 6 slot, ring, tt1)2018/09/19 01:35:0112H
Delta (set 6 slot, ring, tt1)2018/09/19 13:26:3712H
Lumen (set 6 slot, ring, tt1)2018/09/19 01:58:1012H
Linh Hồn Etaine (VK59)2018/09/19 11:52:3112H
Qủy Ác Mộng(AS)2018/09/07 00:03:241 Tuần
Dơi Qủy Địa Ngục(AS) 2018/09/07 19:31:271 Tuần
Nữ Hoàng Bóng Tối(AS) 2018/09/07 20:10:181 Tuần
Rồng Dung Nham(AS) 1 Tuần
Phượng Hoàng(AS) 1 Tuần
Phượng Hoàng Địa Ngục(AS) 1 Tuần
Chúa Tể Dơi Qủy(AS) 1 Tuần
Kẻ Bí Ẩn(AS) 1 Tuần
Rồng Cổ Đại(AS) 1 Tuần
Qủy Ác Mộng(PN) 2018/09/10 13:08:461 Tuần
Dơi Qủy Địa Ngục(PN)2018/09/10 22:50:451 Tuần
Nữ Hoàng Bóng Tối(PN) 2018/09/16 22:17:511 Tuần
Rồng Dung Nham(PN) 1 Tuần
Phượng Hoàng(PN) 1 Tuần
Phượng Hoàng Địa Ngục(PN) 1 Tuần
Chúa Tể Dơi Qủy(PN) 1 Tuần
Kẻ Bí Ẩn(PN) 1 Tuần
Rồng Cổ Đại(PN) 1 Tuần